You are currently viewing Učinkovito ogrevanje – 4. faza: Razvoj osnovnih gibalnih vzorcev in korekcijske vaje

Učinkovito ogrevanje – 4. faza: Razvoj osnovnih gibalnih vzorcev in korekcijske vaje

Učinkovito ogrevanje – 4. faza: Razvoj osnovnih gibalnih vzorcev in korekcijske vaje

6 osnovnih gibalnih vzorcev

Fazi aktivacije sledi faza razvoja osnovnih gibalnih vzorcev, sem uvrščamo 6 osnovnih gibalnih vzorcev:

  • počep
  • upogib/izteg kolka
  • izpadni korak
  • potiski
  • vlečenja
  • nošenja

Glavni cilj je osvojiti vse osnovne gibalne vzorce in jih izvajati brez bolečin, s tekočim gibanjem brez omejitev. To je tudi pogost cilj vseh atletov in drugih posameznikov, ki trenirajo z namenom, da dolgoročno izboljšajo svoje zdravje, se rešijo bolečin in izboljšajo telesno zmogljivost. Osvojitev in ohranjanje 6 osnovnih gibalnih vzorcev je ključnega pomena za dolgoročni uspeh.

V kolikor opazimo, da se pri osnovnih gibalnih vzorcih pojavljajo napake uporabimo korekcijske vaje. Korekcijske vaje so specifična gibanja, ki so programirana za odpravljanje napak vzorcev gibanja. Zlato pravilo vsake korekcijske vaje, ki jo vsebuje program je, da je izvedena pravilno. To od posameznika zahteva fokus in namen, da izvede vsako ponovitev perfektno, saj skušamo reprogramirati napake, ki se pojavijo v gibalnem vzorcu. Te napake negativno vplivajo na vaš način premikanja, zmogljivost in povečajo tveganje za nastanek poškodb. V tej fazi izberemo 1 vajo, ki bo podobna tisti, ki jo izvajamo v glavnem delu vadbe ter naredimo 2 seriji 10 – 15 ponovitev.

Osnovni gibalni vzorci

Izpadni korak, izpadni korak v stran in počep nad glavo (variacije počepov).
Izpadni korak, izpadni korak v stran in počep nad glavo (variacije počepov).

 

Variacije predklonov in Wind Mill.
Variacije predklonov in Wind Mill.

 

Nošenja.
Nošenja.

 

Turkish get Up.

Turkish get Up.
Turkish get Up.

UČINKOVITO OGREVANJE – 3. FAZA: TARGETIRANA MIŠIČNA AKTIVACIJA

5. FAZA: AKTIVACIJA CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA

Leave a Reply