Osebnost in trening

Programiranje glede na posameznika

Teme programiranja treningov glede na osebnostne lastnosti se lotevam kot skrivnosti, ker je še vedno veliko stvari, ki jih ne razumem. In ne glede na to, kako izobražen sem na specifično temo, nikoli ne bom dovolj izobražen, da lahko z lahkoto diskutiram na temo osebnosti in sestave programa treningov. Vendar se bom potrudil po svojih najboljših močeh. Delno zato, ker se želim na to temo veliko več naučiti. Ena od najpomembnejših stvari, ki sem se jo naučil v zadnjih letih je ta, da je najboljši način, da se nekaj naučiš ta, da o tem pišeš in govoriš. In ko govorim o osebnostnih lastnostih v povezavi s treningom, vam nočem v glavo posaditi ideje, da je to kar govorim zagotovo resnično, ker je veliko stvari za katere nisem 100% prepričan, da so resnične. Želim najti močno povezavo med osebnostnimi lastnostmi in treningom, zato bom dal bom vse od sebe, da najdem smiselne odgovore na vsa vprašanja.

To temo sem začel raziskovati ker me izredno zanima psihologija. V dobrih 10 letih sem spoznal, da velika večina točno ve, kaj bi morala početi, da bi bolj zdravo živela, vendar se velikokrat zaključi le pri vedenju tega. Koristi redne zmerne telesne aktivnosti so že dobro znane in uveljavljene, vendar je  stopnja udeležbe v telesni aktivnosti še vedno relativno nizka. Zato bi moralo biti spodbujanje telesne aktivnosti prednostna naloga javnega zdravstva. Udeležba v telesni aktivnosti je povezana s številnimi dejavniki, ki zajemajo osebne, socialne in okoljske dejavnike. Velika večina se osredotoča na socialne in okoljske, pozablja pa na osebni dejavnik pri udeležbi v telesni aktivnosti. Ta dejavnik je osebnost. 

razviti psihološko odpornost v stiski

Psihologija osebnostnih lastnosti

Psihologija osebnostnih lastnosti ima dolgo in burno zgodovino o kateri bomo več govorili v nadaljevanju. Ponovni pojav zanimanja v zadnjih 20 letih je privedel do številnih novih raziskav na področju osebnostnih lastnosti. Na splošno ima osebnost številne definicije, vendar večina zajema koncepte, da so osebnostne lastnosti trajne in dosledne razlike na individualni ravni ter pokažejo dosledne vzorce misli, čustev in dejanj. Osebnost ima biološko ali genetsko podlago. Nedavno zanimanje za raziskave osebnosti izhajajo iz boljših meritev in vedno več dokazov, da je osebnost dedna, strukturirana podobno v različnih kulturah in se ne nanaša močno na način vzgoje staršev.

Čeprav je bilo predstavljenih več poti, kakšen vpliv imajo osebnostne lastnosti na zdravje, se domneva, da vplivajo na telesno aktivnost preko modela zdravje-vedenje. Ta model kaže, da je glavni učinek osebnosti na zdravstveno usmerjeno vedenje kakovost naših praks usmerjenih v zdravje. Natančneje, domneva se, da osebnost vpliva na socialno kognicijo (zaznavanje stališča, norme in samoučinkovitosti) do vedenja, kar pa vpliva na zdravstveno vedenje samo.

Trenerji na trening dobimo ljudi iz vseh vetrov, z različnimi biološkimi značilnostmi, z različnimi življenjskimi zgodbami. Zato moramo biti kot trenerji inovativni, imeti številne ideje, stremimo k stalnemu izobraževanju, želimo izboljšati svoje delo ter stremimo k medsebojnemu sodelovanju in zaupanju. Napisati vse to je izredno lahko, spraviti v prakso je veliko težje. Kako od naših vadečih izvleči tisto najbolje? Večina se nas konstanto izobražuje na področju treninga, iščemo nove ideje za programe, iščemo nove metode, tehnike in periodizacijo, velikokrat pa pozabimo na zelo pomemben del trenerskega dela. Trenersko delo je delo z ljudmi. In veliko nas ima velike pomanjkljivosti na področjih razumevanja, komunikacije in vodenja posameznikov.

samopodoba

Raziskovanje človeške narave in osebnosti

Začeli bomo z raziskovanjem in razumevanjem človeške narave. Kako ljudem pomagati, da bodo bolj produktivni in motivirani, če to od nas seveda sploh želijo, kar vodi v njihovo večjo uspešnost in uspešnost nas trenerjev. Prav tako kot so pomembne naše lastne osebnostne značilnosti, je dobro, da prepoznamo osebnostne značilnosti v naših vadečih. Osebnostne značilnosti so ena izmed najbolj raziskovanih področji v psihologiji. S prepoznavanjem osebnostnih značilnosti posameznika in tistih, ki jih od njega zahteva pot do spremembe življenjskega sloga in okolje, bomo lahko narisali jasno pot, kako priti iz točke A do točke B. Poglobili se bomo v to:

 • Kako zapolniti vrzel med osebnostnimi lastnostmi, ki ljudi vodijo do slabih navad in življenjskega sloga ter kako jih premostiti, da jim pomagamo doseči trajno spremembo?
 • Kako lahko s pomočjo gibanja pomagamo ljudem regulirati  čustvena stanja in stres
 • Kaj nas motivira in zakaj nas to motivira glede na osebnostne lastnosti? Ne motivacija v smislu želim izgubiti 10 kg in obleči tiste fancy kopalke, temveč motivacija v smislu, kaj nekomu omogoča konsistentno in redno trenirati.
 • Zakaj se je tako izredno težko spremeniti?
 • Raziskali bomo izredno pomembno povezavo med telesom in umom in zakaj bi ju morali dojemati kot povezana, ne ločena enega od drugega.
 • Raziskali bomo različne tipe osebnosti, pri čemer se bomo oprli na »Velikih 5 faktorjev osebnosti« ter to nato prenesli v prakso pri programiranju.
 • Na koncu se bomo osredotočili na grajenje sistema, ki bo različnim osebnostnim profilom omogočil konsistentno trenirati. Ker najboljši trening je tisti, ki je narejen.

To ne bodo prispevki v kateri bomo govorili o tem, kaj je treba narediti, da nekaj spremenimo. To praktično že vsak ve. To bodo prispevki, ki  nam bodo pomagala raziskati človeško naravo in razumevanje posameznika.  Ta serija nam po pomagala bolje razumeti sebe in druge, zato da se ne bomo več spraševali, zakaj za hudiča je nekdo naredil to in to, saj jaz tega v življenju ne bi naredil. Da bomo znali uporabiti številne metode in razumeli, zakaj nekaterim ena odgovarja bolj kot druga. Želim razumeti, zakaj je nekaterim telesna aktivnost nekaj povsem normalnega, spet drugim predstavlja vzpon na Mount Everest brez kisika z nahrbtnikom polnim kamenja. Lahko takim posameznikom sploh pomagamo?

Velikih 5 faktorjev osebnosti

Od osebnostnih značilnosti je odvisno, ali stremimo k bolj individualnem ali skupinskem pristopu, smo nagnjeni k tekmovanju ali sodelovanju, kako se odzovemo na stresne situacije ter kako vestno opravljamo treninge. Nekatere osebnostne značilnosti so nam dane ob rojstvu, spet druge so pridobljene skozi različna življenjska obdobja. Torej, dodeljene so nam bile karte, kaj pa lahko z njimi storimo je vsaj deloma odvisno od nas. Zato tisti pol, ki govori, da genetika ni pomembna in je samo izgovor nima prav, prav tako pa nima prav pol, ki trdi, da lahko s trdim delom dosežeš in spremeniš vse. Žal ni tako enostavno. Na razvoj posameznikove osebnosti deloma vplivajo družina, vzgoja, prijatelji in okolje v katerem živi. Posameznike od drugih ljudi ločimo po osebnosti. Osebnost je celota posameznikovih telesnih, vedenjskih in duševnih značilnosti. Celota je kompleksna, individualna in trajna. Osebnostne značilnosti izvirajo iz posameznika samega, danih situaciji ter iz interakcije med posameznikom in situacijo. Vprašalnik modela velikih 5 meri osebnostne značilnosti na petih osnovnih dimenzijah:

 • Ekstravertnost (nasprotje je intravertnost, tudi ekstrovertiranost in introvertiranost)
 • Nevroticizem (nagnjenost osebe k negativnim čustvom)
 • Vestnost (povezana s pozornostjo do podrobnosti, trdim delom, vztrajnostjo in urejenostjo ter spoštovanjem pravil, standardov in postopkov)
 • Prijetnost (izražanje strinjanja) nasprotje je neprijetnost (izražanje nestrinjanja)
 • Odprtost (povezana z ustvarjalnostjo, umetniškim zanimanjem in inteligenco)

 

Vsaka dimenzija ima svoje prednosti in svoje slabosti. Z njimi bom skušal najti ključne dejanske in željene osebnostne lastnosti posameznikov in jih skušal povezati s sestavo programa treningov, s katerim lahko zagotovim posamezniku  rednost in zadovoljstvo pri izvajanju treningov. Štirje od petih faktorjev osebnosti so povezani z zadovoljstvom pri delu (treningu) in življenju.

velikih 5 faktorjev osebnosti

Cilj in namen

Namen in cilj mojega dela je trenerjem pomagati optimizirati sestavo treningov ne le glede na življenjski slog, morebitne gibalne omejitve in cilje, temveč tudi glede na dejanske osebnostne značilnosti in naravo posameznika. Pregledali bomo razpoložljive dokaze o povezavi med osebnostnimi lastnostmi in telesno aktivnostjo, pri čemer nam bodo pomagale številne raziskave opravljene v zadnjih 20 letih. Raziskali bomo, katere osebnostne značilnosti so tiste, ki so bistvene za uspeh v trenažnem procesu in kaj lahko storimo, da osebam pomagamo izboljšati te značilnosti, če jih seveda sploh lahko. Skušali bomo premostiti vrzel med dejanskimi osebnostnimi lastnostmi posameznika in tistimi, ki so potrebne za redno opravljanje treningov, zadovoljstvo pri opravljanju treningov in dolgoročen uspeh.

 

Vsi vemo, da je gibanje dobro za nas. Vendar ima veliko posameznikov težave transformirati to vedenje v dejanje in narediti trening redno navado v njihovih življenjih. En razlog je lahko pomanjkanje motivacije ali discipline, drug razlog je, da enostavno niso odkrili primeren tip treninga zase. Konec koncev, bolj kot razumemo sebe in druge, lažje bomo posameznikom pomagali zgraditi zdrav in primeren življenjski slog, ki bo ustrezal njim in ne le nam trenerjem. Vadeči bodo lažje ostali motivirani, saj bodo trenirali na način, ki resonira na njihovi osebni ravni. 

Prvi korak, ki bo nam trenerjem olajšal pomagati strankam narediti tisti prvi korak je razumevanje, zakaj se je tako izredno težko spremeniti. Motivacija in cilji v povezavi z osebnostnimi značilnostmi posameznika, nam bodo odprli drugačen pogled na to, kaj posameznike dejansko motivira in jim pomaga vzpostaviti rutino, če jim rutina seveda sploh odgovarja. Velikokrat se tudi zgodi, da se ljudje prepričajo in naredijo tisti prvi korak in začnejo hoditi na trening vendar hitro obupajo. Zakaj je temu tako? Kako lahko pomagamo našim vadečim regulirati negativna čustva s pomočjo gibanja in podpore ter jih naučimo, kako se soočiti z eventuelnimi padci in porazi, ki spremljajo vsakega na poti do sprememb. To pa ne pomeni, da osnove programiranja ignoriramo. Osnove sestave programov treninga nam bodo dale strukturo, na kateri lahko potem gradimo program treningov, prilagojen glede na osebnostne lastnosti posameznika. Enostavno ne moremo mimo osnovnih zakonitosti treninga, saj bi bil potem efekt nasproten. Cilj je v tej strukturi poiskati način, da vadečim ponudimo treninge in vaje, ki jim prinesejo napredek, užitek in zadovoljstvo, zaradi česar bodo bolj motivirani in bodo dlje vztrajali na treningih.

Ko pa se bomo sprehodili čez ta številna vprašanja imejte v mislih, da nobena od osebnostnih lastnosti ni ali/ali ampak obstajajo na spektru. Oseba je lahko zelo ekstrovertirana, zmerno ekstrovertirana, ambivertirana (vmes), zmerno introvertirana ali zelo introvertirana. Ne pozabite tudi, da nobena od teh lastnosti ni nujno dobra ali slaba, vendar je pogosto odvisna od konteksta in situacije. Na primer, prijetnost običajno razumemo kot pozitivno lastnost, saj se take osebe večinoma strinjajo z nami in ne gredo v konflikt. Vendar to ni nujno vedno dobro. Nevroticizem je velikokrat viden kot slaba lastnost, vendar lahko nevroticizem skupaj z vestnostjo poskrbi za bolj motivirano, zdravo in ciljno usmerjeno vedenje.

Pomembno je, da svoje predsodke umaknemo na stran in osebnostne lastnosti ne ocenjujemo kot nujno dobre ali slabe, temveč poiščimo razumevanje, kako lahko spodbujajo tako zdravo kot nezdravo vedenje, odvisno od konteksta. Kakšen je dejanski vpliv osebnostnih lastnosti na programiranje bomo bolj natančno pogledali v nadaljevanju.

Drugi viri

Sranje se bolje prodaja

Sranje se prodaja bolje Preden znorite, čustveno in burno odreagirate na trditve, ki sem jih napisal na fb profilu, prosim preberite celoten članek spodaj, da

Preberi več »