8 tedenska akademija: Gibalne osnove treninga za moč

Postanite specialist v učenju in optimizaciji pravilnega gibanja in tehnike glavnih vaj za moč
ter se nauči prilagoditi trening gibalnim sposobnostim posameznika.

Akademija "Gibalne osnove treninga moči" razvija znanje pravilnega izbora, tehnično pravilne izvedbe in korekcije vaj. To je temelj kvalitetne storitve na podlagi katere boste zgradili stabilno kariero. Gre za osnove in temelje, ki bi jih moral poznati in razumeti vsak, ki dela s strankami na področju vadbe za moč in pridobivanje mišične mase.

Prijavite se na brezplačno predstavitev:
Petek, 16.9.2022 ob 20:00

Prijave zbiramo do četrtka, 15.9.2022 do 23:59.

  • 00Dni
  • 00Ur
  • 00Minut
  • 00Sekund

Kako je zasnovan program AKADEMIJE Gibalne osnove treninga za moč?

Program je zasnovan tako, da najprej spoznate proces skozi vlogo stranke (vadečega),
nato skozi vlogo učenca (mentoriranca) in na koncu skozi vlogo učitelja (trenerja). 
Program je kombinacija dela na sebi (skupen trening pod vodstvom mentorja)
in programa teoretičnih ter praktičnih delavnic.

V teoretičnem delu postavimo temelje, nato pa se na praktičnem delu preizkusite v vlogi trenerja pod nadzorom mentorja in postanete del skupnosti motiviranih trenerjev s skupnim ciljem nadgradnje svojega znanja. Delo znotraj majhne skupine omogoča pridobivanje povratnih informacij, učenje in izmenjavo izkušenj in dilem z ostalimi udeleženci. 

Namen programa je, da preko temeljnih praktičnih znanj treniranja
(ustrezen izbor vaj glede na gibalne sposobnosti posameznika, pravilna tehnična izvedba vaj, ustrezna korekcija vaj)
zgradite kvalitetno storitev osebnega trenerstva ali skupinskih vadb.

V program je vključenih več kot 10 let praktičnih izkušenj iz gyma,
več kot 4 leta izkušenj z vodenjem seminarjev in delavnic ter 
več kot 15 uspešno izpeljanih individualnih mentorskih programov.

Akademija je namenjena trenerjem, ki:

Cilji akademije:

Bolj zadovoljne stranke

Zvestejše stranke

Utečeni sistemi treninga

Mentorstvo po meri

Finančna svoboda

Več prostega časa

Ustvarite metodo treninga, ki se prilagaja vašim strankam

Cilj je osvojiti znanje, kako TEHNIČNO PRAVILNO IZVESTI VAJE in izbor vaj prilagoditi posamezniku znotraj skupine ali v okviru osebnega trenerstva, glede na gibalne sposobnosti, morebitne gibalne omejitve in cilje. Vse to bo omogočilo, da bodo vaše stranke bolj zadovoljne in vam bodo ostale zveste dlje časa.

1. modul: Analiza, testiranje in postavljanje ciljev

2. modul: Trening sprednjih stegenskih mišic (počep)

3. modul: Trening zadnjice in zadnje lože
(izteg kolka)

4. modul: Trening prsnih in ramenskih mišic ter tricepsa (potiski)

5. modul: Trening hrbtnih mišic in bicepsa
(pritegi)

6. modul: Trening trebušnih mišic (jedro)

7. modul: Vključitev kardia v trening za moč

8. modul: Prilagoditev treninga glede na gibalne sposobnosti

1. modul
Analiza, testiranje in postavljanje ciljev
Postavili boste protokol za sprejem novih strank, analizo njihovega življenjskega sloga, morebitnih zdravstvenih omejitev ali kakršnih koli drugih potreb.

Pripravili boste skupino testov, ki vam bo pokazala morebitne gibalne omejitve in splošne/osnovne gibalne sposobnosti strank.

Na koncu boste sestavili vprašalnik za postavljanje kratkoročnih in dologročnih ciljev. Na podlagi vseh pridobljenih informaciji in znanja boste znali postaviti akcijski načrt, s pomočjo katerega vam ne bo potrebno prodajati svojih storitev, saj se bodo stranke za nakup odločile same.

Z našo pomočjo boste postavili zdravstveni vprašalnik, s pomočjo katerega boste pridobili vse potrebne informacije o zdravstvenem stanju vaših strank.

Pomagali vam bomo pripraviti vprašalnik, ki bo prilagojen vašemu načinu dela in bo nudil vpogled v življenje vaših strank in njihov življenjski slog. 

Naučili se boste katere teste je smiselno uporabiti za odkrivanje morebitnih gibalnih omejitev različnih profilov strank ter za preverjanje njihovih gibalnih sposobnosti. 

Postavili boste strategije  s katerimi boste najhitreje in najbolj učinkovito analizirali potrebe in želje strank.

Z našo pomočjo boste ustvarili vprašalnik, ki bo strankam omogočil enostavno postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih, realnih ciljev.

2. modul
Trening sprednjih stegenskih mišic - POČEP

Teoretično znanje anatomije sprednjih stegenskih mišic in biomehanike počepa in njegovih variacij boste prenesli v prakso in se naučili, kako s počepi in njegovimi različicami optimalno trenirati sprednje stegenske mišice. Na konkretnih primerih boste analizirali vaje, postavili njihove progresije in regresije. Naučili se boste pravilne izvedbe, izpostavili najpogostejše napake pri izvedbi in pogledali kako jih hitro in učinkovito odpraviti. Naučili se boste, kako v praksi izbirati, katera variacija počepa je primerna za katero stranko.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo sprednjih stegenskih mišic. Naučili se boste, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo notranjih stegenskih mišic in se naučili, kako morajo notranje stegenske mišice delovati za optimalen napredek. 

V praksi boste šli čez pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo gibalni vzorec počep (počep, izpadni korak, vzpon na klop, bolgarski počep, …), pogledali najpogostejše napake in njihove korekcije ter progresije in regresije vaj.

Pogledali boste kako trenirati sprednje stegenske mišice za optimalen prenos v vsakdanje življenje in šport, za prevencijo pred poškodbami, pa tudi za izgled.

3. modul
Trening zadnjice in zadnjih stegenskih mišic - IZTEG KOLKA

Teoretično znanje anatomije zadnjice in zadnjih stegenskih mišic in biomehanike iztega kolka in upogiba kolen boste prenesli v prakso in se naučili kako optimalno trenirati mišice zadnjice in zadnje stegenske mišice za vrhunske rezultate. Na konkretnih primerih boste analizirali vaje, postavili njihove progresije in regresije. Naučili se boste pravilno izvedbo, izpostavili najpogostejše napake pri izvedbi in pogledali kako jih hitro in učinkovito odpraviti. Naučili se boste, kako v praksi izbirati, katera variacija mrtvega dviga je primerna za katero stranko. 

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo mišic zadnjice. Delali boste na razumevanju kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

Pogledali boste kako trenirati zadnjico za optimalen prenos v vsakdanje življenje in šport, za prevencijo pred poškodbami, pa tudi za izgled.

Na praktičnih primerih boste spoznali pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo izteg kolka, kot so mrtvi dvig, dvig bokov, hip thrust, … Pogledali boste tudi  najpogostejše napake in kako jih učinkovito odpraviti ter progresije in regresije vaj.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo zadnjih stegenskih mišic. Razložili boste, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

V praksi bomo šli čez pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo upogib kolena in izteg kolka (romunske mrtve dvige, predklone, upogibe kolen, …), pogledali najpogostejše napake in njihove korekcije ter progresije in regresije vaj.

Pogledali boste, kako trenirati zadnje stegenske mišice za optimalen prenos v vsakdanje življenje in šport, za prevencijo pred poškodbami, pa tudi za izgled.

4. modul
Trening prsnih in ramenskih mišic ter tricepsa - POTISKI

Teoretično znanje anatomije prsnih in ramenskih mišic, tricepsa ter biomehanike potiskov boste prenesli v prakso in se naučili, kako optimalno trenirati prsne in ramenske mišice ter triceps za vrhunske rezultate. Na konkretnih primerih boste analizirali vaje, postavili njihove progresije in regresije. Naučili  se boste pravilno izvedbo, izpostavili najpogostejše napake pri izvedbi in pogledali kako jih hitro in učinkovito odpraviti. Naučili se boste, kako v praksi izbirati, katera variacija sklec, potiska s prsi ali potiska nad glavo je primerna za katero stranko. 

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo prsnih mišic in mišic ramen. Naučili se boste, kako in zakaj morajo mišice  delovati za optimalen napredek. 

V praksi boste šli čez pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo horizontalne potiske (potisk s prsi, sklece, …) in vertikalne potiske (potiske nad glavo), pogledali najpogostejše napake in njihove korekcije ter progresije in regresije vaj.

Naučili se boste, kako optimalno trenirati prsne mišice in mišice ramen za pridobivanje mišične mase,  dober prenos v vsakdan in šport ter za zdravje ramenskega sklepa.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo tricepsa. Naučili se boste, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

Pogledali bomo, kako optimalno trenirati triceps.

5. modul
Trening hrbtnih mišic in bicepsa - PRITEGI

Teoretično znanje anatomije hrbtnih mišic in bicepsa ter biomehanike pritegov boste prenesli v prakso in se naučili, kako optimalno trenirati hrbtne mišice in biceps za vrhunske rezultate. Na konkretnih primerih boste analizirali vaje, postavili njihove progresije in regresije. Naučili  se boste pravilno izvedbo, izpostavili najpogostejše napake pri izvedbi in pogledali kako jih hitro in učinkovito odpraviti. Naučili se boste, kako v praksi izbirati, katera variacija zgibov, pritegov na prsa in veslanj je primerna za katero stranko ter kako stranko pripeljati do prvega zgiba.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo hrbtnih mišic. Naučili se boste, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

V praksi boste šli čez pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo horizontalne pritege (veslanja) in vertikalne pritege (zgibi, pritegi na prsa), pogledali najpogostejše napake in njihove korekcije ter progresije in regresije vaj.

Naučili se boste, kako optimalno trenirati hrbtne mišice za izgled in zdravje ramenskega sklepa.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo bicepsa. Razložili bomo, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

Naučili se boste, kako optimalno trenirati biceps.

6. modul
Trening trebušnih mišic - JEDRO

Teoretično znanje anatomije trebušnih mišic in upogibalk kolka ter biomehanike upogibov, stranskih upogibov, rotaciji trupa in upogiba kolka boste prenesli v prakso in se naučili, kako optimalno trenirati trebušne mišice in upogibalke kolka za vrhunske rezultate. Na konkretnih primerih boste analizirali vaje, postavili njihove progresije in regresije. Naučili  se boste pravilno izvedbo, izpostavili najpogostejše napake pri izvedbi in pogledali kako jih hitro in učinkovito odpraviti. Naučili se boste, kako v praksi izbirati, katera variacija je primerna za katero stranko.

Natančno boste predelali anatomijo in funkcijo trebušnih mišic in mišic upogibalk kolka. Naučili se boste, kako in zakaj morajo mišice delovati za optimalen napredek. 

V praksi boste šli čez pravilno izvedbo vaj, ki vključujejo upogibe trupa, stranske upogibe trupa, rotacije trupa in statične vaje, pogledali najpogostejše napake in njihove korekcije ter progresije in regresije vaj.

Naučili se boste, kako optimalno trenirati trebušne mišice za dober izgled in za zdravje hrbtenice.

7. modul
Vključitev kardia v trening moči
Naučili se boste, kako varno in učinkovito delati s športniki ali rekreativci, ki želijo izboljšati svojo kondicijsko pripravljenost.
 
Preverili boste katere so prednosti in omejitve vzporednega treninga različnih energijskih sistemov v telovadnici ter poglobili razumevanje povezave med močjo, aerobno in anaerobno vzdržljivostjo.

Spoznali boste osnove delovanja aerobnega in anaerobnih energijskih sistemov, njihove bistvene razlike ter medsebojne povezave med močjo, aerobno in anaerobno vzdržljivostjo.

Postavili boste smernice do kje je smiselno aerobni energijski sistem trenirati v telovadnici pod okriljem trenerja. Kaj je tisto kar večina rekreativcev v resnici potrebuje?

Naučili se boste osnovnih principov treniranja anaerobnih energijskih sistemov okoli gibalnih omejitev posameznika.

8. modul
Prilagoditev treninga glede na gibalne sposobnosti posameznika
Na praktičnih primerih boste spoznali, kako izbrati in prilagoditi vaje gibalnim sposobnostim posameznika. Naučili se boste, kako izbrati in prilagoditi vaje v primeru gibalnih omejitev ali manjših akutnih problemov. Poudarek bo na razumevanju kaj deluje v praksi in kaj ne ter kako graditi napredek v moči in mišični masi kljub zgoraj naštetim izzivom. 
 
Pridobljeno znanje in informacije boste lahko takoj uporabili v praksi, vaše stranke pa se bodo lahko na varen in učinkovit način vrnile v  gibanje in šport brez strahu pred bolečinami in poškodbami. 
 
 

Postavili boste jasne meje do kje lahko kot trenerji glede na naše kvalifikacije strankam dejansko pomagamo in kdaj je dobro, da jih po pomoč usmerimo drugam. 

Naučili se boste, kako izbrati in prilagoditi vaje za prav vsak osnovni in kompleksni gibalni vzorec v primeru omejitev ali bolečin v gležnju, kolenu, kolku, hrbtenici in ramenskem sklepu. 

Vso novo pridobljeno znanje boste združili in aplicirali na praktične primere. Šli boste čez osnovne principe prilagajanja treninga za moč glede na gibalne sposobnosti in omejitve konkretnega posameznika. Ideja je graditi napredek v moči in povečevanju ali pa vsaj ohranjanju mišične mase, ki ne povzroča bolečin ali poškodb sklepov.

Na praktičnih primerih boste pogledali, kako lahko ob pojavu akutnih bolečin ali manjših poškodb ustrezno prilagodite trening glede na posamezne sklepe.

Vaš mentorski program vsebuje

Zelo omejeno število udeležencev (max 5)

8 X 3 urne delavnice

Praksa na terminih individualiziranih skupinskih treningov v VADBENEM CENTRU EVOLUCIJA

Knjiga "Moč in hipertrofija"

Dostop do AVTORSKE digitalne knjižnjice več kot 2500 vaj

Postavitev uvodnega pogovora s stranko in sistema treningov

podpora MENTORJA po zaključenem programu

8 tedenski individualiziranI program za moč in pridobivanje mišične mase ali kondicije

8 tedenski prosti vstop v naš Vadbeni center evolucija

usposabljanje za trenerje

Izkušnje trenerjev

Prijavi se na brezplačno predstavitev